سرویس: استان کرمانشاه کد خبر: 402337 18:43 - 1399/09/01

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه مطرح کرد:

اثربخشی سازه های آبخیزداری در کنترل سیلاب

مرصاد نیوز:رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه گفت: سازه های آبخیزداری در کنترل سیلاب، رسوبگیری و جلوگیری از فرسایش خاک و عدم خسارت به اراضی پایین دست اثر بخشی قابل توجهی دارند.

اثربخشی سازه های آبخیزداری در کنترل سیلاب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه در گفتگویی با خبرنگار هزارماسوله اظهار داشت: منابع طبیعی شهرستان پاوه بدلیل شیب دار بودن کوهها مورد فرسایش بارش باران و خسارات به زمین های کشاورزی می گردد.

سامان وسیمی افزود: در این اقدام برای هر دره از کوههای منطقه اقدام به سازه های آبخیزداری جهت جلوگیری از فرسایش خاک شده است که به میزان قابل توجهی تاکنون نتیجه بخش بوده است.

وی گفت: این سازه های آبخیزداری در کنترل سیلاب، رسوبگیری و جلوگیری از فرسایش خاک و عدم خسارت به اراضی پایین دست اثر بخشی خود را نشان داده است.

وسیمی ادامه داد: بررسي ها نشان می دهد که این مخزن سازه هاي احداث شده، ضمن ذخيره خاکریزها، قادر به کنترل سيلابي خواهد بود.

این تصاویر هم کنترل سیلاب توسط بندهای سنگی - ملاتی در حوزه روستاهای مزیدی و میرعبدلی شهرستان پاوه را نشان می دهد.

whatsapp
telegram
Facebook
Twitter
Email
کپی کردن لینک

پربازدیدترین ها