حالت تاریک

تعداد خبرهای امروز : 15 خبر

سیاسی

شاخصه‌های رئیس‌جمهور از نگاه امامین انقلاب

شاخصه‌های رئیس‌جمهور از نگاه امامین انقلاب

زهرا خزایی در یادداشتی با اشاره به شاخصه‌های ریاست جمهوری از دیدگاه امامین انقلاب نوشت: اگر کسی در انتخابات شرکت نکند حق اعتراض به هیچ‌یک از سیاست‌های حاکمیتی را ندارد.

ورزشی