مرصاد نیوز ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
کلهرنیا در کرمانشاه:

نگاه هنری به زندگی، انسان را به تکامل می‌رساند/ نیازمند تغییر در سیستم آموزش هستیم

مرصاد نیوز: استاد مطرح گرافیک و نقاشی گفت: اگر در زندگی  با نگاه دیگر و هنری به مسائل و اشیاء نگاه کنیم می توان به سمت تکامل حرکت کرد. به گزارش خبرنگار مرصاد، بهرام کلهرنیا از اساتید مطرح گرافیک کشور دراولین همایش خلاقیت در هنر که با حضوراساتید و دانشجویان این رشته دردانشگاه فرهنگ و هنر جامع علمی و کار بردی کرمانشاه شب برگزارشد، گفت: روح هنر و خلاقیت در تمامی لایه های زندگی اجتماعی دیده می شود ودر حقیقت هنر در تمامی لحظه های زندگی انسان‌ها موج می زند و پدیدآورنده روح آرامش در جامعه است. وی با بیان اینکه خلاقیت  موضوعی پیچپیده است، گفت: هنر خلاقیت مختص انسان است ودر غیر انسان جز در مواردی محدود وجود ندارد و موجودات دیگر به اعتبار  فطرت زندگی می کنند. وی ادامه داد: خلاقیت مختص انسان است و ارزش خلاقیت  به ظرفی که روح خلاقیت در آن بگنجد. خلاقیت  در زندگی آدمی ضروری است و می توان هر چیزی را ساخت و یا دگرگون کرد. این هنرمند کرمانشاهی با تاکید براینکه هنر آن چیزی نیست که فقط در نمایشگاه های نقاشی، خط و یا در سینما ارائه می‌شود بلکه در تمامی زوایای زندگی افراد دیده می شود، گفت: اگر در زندگی  با نگاه دیگر و هنری به مسائل و اشیاء نگاه کنیم می توان به سمت تکامل حرکت کرد. کلهرنیا سیستم آموزشی ایران را نیازمند تغییردر روش آموزشی دانست و گفت: هنر را باید در کودکی به کودکان آموخت و متاسفانه این کاردر ایران به خوبی صورت نمی گیرد و سیستم آموزشی ایران یک سیستم آموزشی خشک است.
 وی خاطر نشان کرد: وجود هنر در زندگی آدم موجب کاهش بسیاری از ناملایمات، سر درگمی ها، افسردگی ها، امراض و حتی کاهش تصادفات و جرائم مختلف در جامعه می شود.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت حفظ جایگاه هن در جامعه تاکید کرد: متاسفانه در نیم قرن گذشته به هنر به عنوان یک امر فانتزی نگاه می‌شود و ارزش واقعی هنر در جامعه  تنها درنمایشگاه ها و موزه خلاصه می شود و در حقیقت ما به‌ سوی یک جامعه بی هنری پیش می رویم  واین میراثی است که ما برای آیندگان به ارث  می گذاریم.