مرصاد نیوز ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
دادستان سرپلذهاب مطرح کرد

رفع تصرف 8000 مترمربع از اراضی ملی در سرپلذهاب

مرصاد نیوز:دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپلذهاب از رفع تصرف 8000 مترمربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

سعید زریری در گفتگو با بازی دراز اظهار داشت : دادستانی شهرستان در این راستا با دستور قضایی دادستانی و مطابق حکم قطعی دادگاه عالی ۸هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان را که تصرف شده بود رفع تصرف کرده است .

وی افزود: انفال طبق قانون اساسی متعلق به حکومت اسلامی است و نحوه بهره برداری از آن را قانون مشخص می کند و هیچ کس حق ندارد به شیوه های مختلف به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی کند.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپلذهاب بیان داشت :صیانت از اراضی ملی و انفال و جلوگیری از تعرض به بیت المال یک وظیفه مهم است که بخشی از آن بر عهده دادستانی است.

وی با بیان اینکه ضعف و خلاء قوانین عامل برخی از زمین خواری و کوه خواری ها در گذشته بوده است تصریح کرد : دستورالعمل حفظ حقوق عامه ، دادستان‌ها را مکلف می‌کند تا حتی بدون تشکیل پرونده قضایی نسبت به مسائل مختلف از نهادهای عمومی و حاکمیتی در هر سطحی مطالبه‌گری داشته باشند و با دقت نظر مسائل حوزه کاری خود را رصد کنند .