مرصاد نیوز 19:20 - 1399/07/24

مستند کوتاهی از کمک های مومنانه ی یک کفاش

مرصاد نیوز: مستند کوتاهی از کمک های مومنانه ی یک کفاش کاری از مرکز فضای مجازی بسیج شهرستان عجب شیر منتشر شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، مستند کوتاهی کمک های مومنانه ی یک کفاش را مشاهده کنید.