مرصاد نیوز 09:44 - 1399/09/06
نظرسنجی مرصاد؛

به نظر شما مذاکرات برجام بیشتر در چه حوزه ای به کشور خسارت وارد کرد؟

مرصاد نیوز: نظر سنجی مرصاد در خصوص خسارات مذاکرات برجام آغاز شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، نظر سنجی شبکه اطلاع رسانی مرصاد در خصوص مذاکرات برجام آغاز شده است. بر همین اساس سوال این نظر سنجی که پیرامون مذاکرات برجام است به شرح ذیل است:

به نظر شما مذاکرات برجام بیشتر در چه حوزه ای به کشور خسارت وارد کرد؟

گزینه های این نظرسنجی نیز به شرح ذیل است:

خسارت در حوزه هسته ای(به دلیل محدودیت هایی که برجام ایجاد کرد)

خسارت در حوزه سیاست خارجی(به دلیل معطل ماندن سیاست خارجی کشور برای برجام)

خسارت در حوزه اقتصادی(به دلیل گره زدن اقتصاد کشور به خارج و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی)

نتایج نظرسنجی تاکنون

بر اساس این گزارش تاکنون 2210 نفر در این نظر سنجی شرکت کرده اند، که نتایج به این شرح است:

بیشترین رای به “خسارت در حوزه اقتصادی” داده شده است. این حوزه تاکنون 79 درصد آرای مخاطبین را جذب کرده است.

بعد از آن “خسارت در حوزه هسته ای” با 14 درصد آرا قرار دارد و در نهایت گزینه "خسارت در حوزه سیاست خارجی" 7 درصد آرا را تاکنون جذب کرده است.

این نظر سنجی کماکان ادامه دارد و مخاطبین می توانند با مراجعه به کانال شبکه اطلاع رسانی مرصاد در آن شرکت کنند.