مرصاد نیوز 12:37 - 1399/10/24
نظرسنجی مرصاد؛

به عملکرد دولت تدبیر و امید در کرمانشاه نمره بدهید

مرصاد نیوز: نظرسنجی مرصاد با موضوع عملکرد دولت تدبیر و امید در کرمانشاه به راه افتاد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، جدید ترین نظرسنجی مرصاد با موضوع عملکرد دولت تدبیر و امید در کرمانشاه راه اندازی شده است.

این نظر سنجی با سوال “ به عملکرد دولت تدبیر و امید (دولت حسن روحانی) و مجموعه مدیران او در استان کرمانشاه چه نمره ای می دهید؟” آماده دریافت نظرات مردم است.

گزینه های این نظر سنجی در بازه ۰ تا ۲۰ قرار دارد و گزینه اول نمره 0 تا 5 ، گزینه دوم نمره 5 تا 10، گزینه سوم نمره 10 تا 15 . گزینه چهار نمره 15 تا 20 خواهد بود.

مخاطبان گرامی می توانند رای خود را در کانال شبکه اطلاع رسانی مرصاد ثبت کنند.