مرصاد نیوز 16:30 - 1399/11/30
گزارش تصویری؛

ریزش ساختمان در خیابان فردوسی کرمانشاه

مرصاد نیوز: صبح امروز ساختمانی در خیابان فردوسی کرمانشاه ریزش کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به دنبال ریزش ساختمانی در خیابان فردوسی کرمانشاه نیروهای آتشنشانی وارد عمل شدند.