مرصاد نیوز 08:59 - 1400/01/19
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مرصاد؛

خودروسازان باید واحدهای تحقیق و توسعه خود را ارتقا دهند

مرصاد نیوز: دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان باید واحدهای تحقیق و توسعه خود را ارتقا دهند و مطالعات خود در زمینه خودروهای بروز را تکمیل کنند.

بهزاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، درباره چرایی عدم تولید خودرو ارزان و با کیفیت در داخل اظهار داشت: یکی از دلایل این موضوع عدم واردات خودرو و وجود بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی است.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که رقابتی برای خودروسازان داخلی ایجاد نشده آنها با همان محصولات تولیدی خود مشتریان را راضی می کنند.

رحیمی گفت: در این راستا باید فضای رقابتی خوبی ایجاد شود تا خودروسازان داخلی کیفیت خودرو را ارتقا دهند.

وی عنوان کرد: اگرچه تحریم ها در عرصه خودروسازی سبب نوآوری هایی شده اما همچنان فاصله، فراوان است.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط خودروسازان باید واحدهای تحقیق و توسعه خود را ارتقا دهند و مطالعات خود در زمینه خودروهای بروز را تکمیل کنند.

رحیمی خاطرنشان کرد: البته در این صورت نیز هزینه ها افزایش می یابد و خرید خودرو خارجی ترجیح داده خواهد شد.