حالت تاریک
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

با انتخاب اصلح در آینده کشور سهیم باشیم

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: باید نمایندگانی شایسته انتخاب کنیم تا بتوانیم در آینده کشور سهیم باشیم.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از