حالت تاریک

بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد

بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد

با حضور مسئولان شهرستان ثلاث باباجانی امروز دوشنبه مراسم تودیع بهرام مرادی؛ بخشدار سابق و معارفه اسماعیل نظری به‌عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی برگزار شد.

بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد
بخشدار بخش مرکزی ثلاث باباجانی معارفه شد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از