حالت تاریک
ببینید؛

دعوه‌تو امام جمعه‌و اهل سنته‌و کرماشانی په‌ی انتخاباتی

امام جمعه‌و اهل سنتو کرماشانی پی شرکت بیه‌و فره‌ی و ژیرانه‌و مردمی جه پاو صنوقو رای پی انتخابو فرده خاستر و بهتر تأکیدش کرد.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از