حالت تاریک
نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

اتحاد رمز برون‌رفت کرمانشاه از وضع موجود

نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه بر ضرورت ترجیح منافع جمعی بر منفعت‌های شخصی تاکید کرد و گفت: کرمانشاه برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اتحاد است.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از