حالت تاریک
گزارش تصویری؛

اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی

اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی

مردم شهرستان گیلانغرب با حضور پرشور و حماسی در راهپیمائی، خشم و انزجار خود را از جنایات و وحشی‌گری‌های رژیم جعلی صهیونیستی نشان داده و با ملت مظلوم و مقاوم فلسطین ابراز همدردی کردند.

اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اعلام انزجار مردم گیلانغرب از جنایت‌های رژیم صهیونیستی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از