حالت تاریک

تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر

تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر

به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) پرستاران بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان قصرشیرین توسط فرماندار، فرمانده سپاه و دیگر مسئولان  شهرستان تجلیل شدند.

تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر
تجلیل از پرستاران قصرشیرینی به روایت تصویر

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از