حالت تاریک
ببینید؛

دعوت امام جمعه اهل سنت کرمانشاه به انتخابات

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به وظیفه خطیر نمایندگان مجلس، به حضور و مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم برای انتخاب فرد اصلح تأکید کرد.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از