حالت تاریک
به‌‍مناسبت روز پاسدار صورت گرفت؛

دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه

دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه

به‌مناسبت ولادت امام حسین(ع) وروز پاسدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه این شهرستان دیدار کردند.

دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه
دیدار مسئولان اسلام‌آبادغرب با فرماندهی سپاه ناحیه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از