حالت تاریک

رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر

رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ مراسم رژه روز ارتش در پادگان شهید سروران شهر کرمانشاه با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و یگان‌های حاضر برگزار شد.

رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر
رژه روز ارتش در کرمانشاه به روایت تصویر

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از