حالت تاریک
مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه:

پروژه آبرسانی به هرسین ۷۰ درصد پیشرفت دارد

پروژه آبرسانی به هرسین ۷۰ درصد پیشرفت دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه آبرسانی به شهر هرسین خبر داد.

رضا داوودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه آبرسانی به شهر هرسین خبر داد و اظهار کرد: این پروژه که یکی از مصوبات سفر وزیر محترم نیرو به استان کرمانشاه بوده، درحال حاضر در چند جبهه کاری فعال است و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه برخی جزئیات دیدار روز دوشنبه ۲۹ آبان استاندار کرمانشاه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو را تشریح کرده است.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از