حالت تاریک
با حضور عموم مردم انجام شد؛

رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه

رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ آئین رونمایی از مستند شهید مدافع امنیت «سجاد امیری» به‌نام روایت سجاد با حضور سردار قنبری جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه در سینما آزادی برگزار شد.

رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه
رونمایی از مستند روایت سجاد در کرمانشاه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از