حالت تاریک
در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد؛

مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان

مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان

در پی شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور مردمی و انقلابی و جمعی از همراهانشان، مراسم گرامیداشتی با حضور خانواده شهدا و مسئولان در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد.

مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان
مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانشان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از