حالت تاریک
ببینید؛

مشارکت گسترده رای اولی‌ها در کرمانشاه

رأی اولی‌های کرمانشاه امروز با حضور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به گونه‌ای آینده سیاسی کشور را ترسیم کردند.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از