حالت تاریک
گزارش تصویری؛

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد

آئین افتتاح نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و تولیدات مشاغل خانگی صندوق‌های قرض‌الحسنه اشتغالزا صبح امروز سه‌شنبه با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افتتاح شد.

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه افتتاح شد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از