حالت تاریک
45درصد از مخازن سدهای کرمانشاه پر است

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خبر داد:

45درصد از مخازن سدهای کرمانشاه پر است

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: : در حال حاضر ۶۱۱ میلیون مترمکعب آب پشت ۱۲ سد مخزنی کرمانشاه ذخیره شده که معادل 45 پرشدگی است.

Image