حالت تاریک
ضرورت بصیرت انتخاباتی مردم مقابل القائات کنونی دشمنان

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود مطرح کرد:

ضرورت بصیرت انتخاباتی مردم مقابل القائات کنونی دشمنان

مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری شهرستان جوانرود گفت: مردم و جوانان تحت تأثیر القائات دشمن قرار نگیرند چون دشمن پیشرفت کشورمان را نمی‌خواهد.

هیچ راه بن‌بستی برای بسیج وجود ندارد

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه:

هیچ راه بن‌بستی برای بسیج وجود ندارد

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: بسیج هیچ راه بن‌بستی ندارد بلکه همه مسیرهای بن بست را باز کرده و برای آنها راهی یافته است.

تلاش دولت و مجلس برای ارتقای جایگاه پرستاران

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مطرح کرد:

تلاش دولت و مجلس برای ارتقای جایگاه پرستاران

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: مجلس با همکاری دولت در تلاش است تا پرستاران به جایگاه واقعی خود برسند.

Image