حالت تاریک
مردم نگران تامین بنزین نباشند

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:

مردم نگران تامین بنزین نباشند

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه «موجودی سوخت جایگاه‌ها و مخازن ذخیره تکمیل است»، گفت: بنزین به میزان کافی موجود است؛ مردم نگران تامین سوخت نباشند.

45درصد از مخازن سدهای کرمانشاه پر است

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خبر داد:

45درصد از مخازن سدهای کرمانشاه پر است

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: : در حال حاضر ۶۱۱ میلیون مترمکعب آب پشت ۱۲ سد مخزنی کرمانشاه ذخیره شده که معادل 45 پرشدگی است.

Image