حالت تاریک
ادامه یک اشتباه ساختاری؛

آقای هاشمی! شما تنها وزیر ورزش نیستید

آقای هاشمی! شما تنها وزیر ورزش نیستید

به نظر می رسد جوانان و خانواده از جمله حلقه مفقوده یک وزارتخانه است که به طور دووجهی باید اداره شود اما سایه ورزش بر این وزارتخانه آنقدر بلند است که متاسفانه بخش جوانان و خانواده آن هر روز کمرنگ و کم رنگ تر می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، به نقل از جهان نیوز، «کیومرث هاشمی» با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد. نگاهی به جلسه رای اعتماد وزیر جدید ورزش نشان می‌دهد که بیشترین سوابقی که درباره وی مطرح شده است، سوابق مربوط به اقدامات وی در حوزه ورزش بوده است. همانند «حمید سجادی» وزیر سابق این وزارتخانه که بر سوابق ورزشی و همچنین مدال‌هایی که در حوزه ورزش حرفه ای کسب کرده‌ بود تاکید می شد.

به نظر می رسد جوانان و خانواده از جمله حلقه مفقوده یک وزارتخانه است که به طور دووجهی باید اداره شود اما سایه ورزش بر این وزارتخانه آنقدر بلند است که متاسفانه بخش جوانان و خانواده آن هر روز کمرنگ و کم رنگ تر می شود. تا جایی این ویژگی ورزشی این وزارتخانه پررنگ بوده که بسیاری دیگر جوانان را گویی فراموش کرده و بیشتر به این وزارتخانه، لفظ وزارت ورزش اطلاق می‌کنند و کار ویژه دیگر آن یعنی جوانان را فاکتور می گیرند.

البته این موضوع شاید برای وزارتخانه های دیگر نیز محل بحث و جدل باشد و همواره نسبت به جداسازی این بخش ها و ایجاد وزارتخانه جدید با کارویژه معین در محافل سیاسی و رسانه‌ای صحبت می شود اما دستکم در این موارد شاید بتوان گفت یک توازنی در میان بخش ها وجود دارد اما در وزارتخانه ورزش و جوانان این توازن چندان احساس نمی شود و کفه ترازو ورزش آنقدر سنگینی می کند که به سان الاکلنگی قسمت جوانان آن اغلب روی هوا مانده است.

با این اوصاف باید یا برنامه ریزی به صورتی انجام شود که توازنی میان این دو در یک وزارتخانه دو جهی ایجاد شود یا اینکه بخش جوانان که پیشتردر شکل و قالب یک سازمان ملی فعال بود، جدا شود و بدان به طور متمرکز پرداخته شود. با نگاهی به جامعه به خوبی این نیاز اساسی که باید به جوانان توجه ویژه شود، احساس می گردد. آنچه در این راستا باید مورد توجه قرار داد بیش از ورزش حرفه ای و حتی ورزش عمومی است. متاسفانه شاید باید گفت که در حوزه اقدام برای جوانان این کارویژه خاص به یک امر انتزاعی تبدیل شده است و ورزش خصوصا حرفه ای در آن ارجحیت یافته است.

از سوی دیگر باید گفت که اگر جوانان و ورزش را در کنار هم قرار دهیم جوانان یک دایره بزرگی را تشکیل می دهد که ورزش در درون آن دایره قرار می گیرد. بدین معنا که اگرچه ورزش برای جوانان یک امر لازم برای تندرستی و شادابی و روحیه بخشی است، اما دایره جوانان بسیار گسترده و وسیع‌تر است و از تشکیل خانواده تا شغل یابی و تفریح و پرورش ذهن و روح آنان گسترده است. اما اگر فقط به امر ورزشی آن خصوصا در حوزه ورزش حرفه ای به کار یک وزارتخانه دو جهی بنگریم متاسفانه باید گفت که امر مهم تر و بزرگتر را رها کرده و قاعده اهم و مهم را در اینجا رعایت نکرده‌ایم.

گزارش روزنامه دولت با عنوان «هاشمی رئیس ورزش شد»


قصد ما از مطرح کردن چنین بحثی ایجاد یک دوقطبی درون یک وزارتخانه با کارویژه دوجهی نیست؛ بلکه موضوع این است که به نظر می رسد یک امر کوچکتر و کم اهمیت تر جای بزرگتری را در فعالیت های یک وزارتخانه گرفته است و متاسفانه به امر بزرگتر کوچکترین جای ممکن را داده اند تا جایی که چندان از فعالیت های مربوط به جوانان در این وزارتخانه خبر خاصی نیست.

بر همین اساس همین موضوع باعث بروز خطرات و آسیب هایی به جامعه شده است که در آن جوانان خصوصا در وزارتخانه ای که به نام آنان است چندان مورد توجه قرار نمی گیرند. اینکه ورزش ایران در حوزه حرفه ای رشد کند، قطعا در روحیه بخشی به جامعه و ایجاد انگیزه و نشاط و همچنین تسری ورزش میان جوانان برای در امان بودن از بسیاری از آسیب ها و سلامت جسم و جان و روح بسیار مهم است اما جوانان در کشوری که دشمنان برای آن برنامه های متعدد طراحی کرده و این موارد در حال اجرا هستند باید بیشتر محل توجه قرار بگیرند. موضوع جوانان در کشور با توجه به مسائل سبک زندگی و مسائل فرهنگی و سیاسی بعضا با پیچیدگی‌های خاص خود در عصر ارتباطات روبروست که این امر باید در برنامه ریزی یک وزارتخانه در صدر امور قرار گیرد. اولویت گذاری در اینجا باید بیشتر جوانان باشد تا ورزش. اگرچه این دو همدیگر را قطع نکرده بلکه مکمل یکدیگر هستند اما همانطور که اشاره کردیم ورزش به عنوان بخش و زیرمجوعه ای از فعالیت های موضوع عام تری چون جوانان قرار می گیرد.

امروز موضوع جمعیت در بسیاری از کشورها خصوصا ایران اسلامی دارای اهمیت فوق العاده ای است. کشورهای اروپایی با معضل کمبود جمعیت جوان روبرو هستند اما کشور ما علاوه بر اینکه باید آینده نگر باشد و در تله خودساخته کشورهای اروپایی نیفتد بلکه باید از ظرفیت جوانان به خوبی استفاده کند. در حوزه فناوری که بسیاری از کشورها با همین امتیاز خود توانسته اند بر جهان سیطره داشته باشند ابتکار عمل جوانان است که به کار کشور می آید. کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، ژاپن و ... از همین موضوع تکیه کردن بر توان جوانان برای ایجاد فناوری های نوین توانسته اند خود را به توسعه برسانند و در بخشی از امور سرآمد شوند. کشورهایی مانند چین و هند نیز با همین نیروی جوان به عنوان قدرت‌های نوظهور خود را به جهانیان نشان داده اند. با این اوصاف باید برای آینده، آینده سازان این مرز و بوم نیز برنامه ریزی مدونی صورت گیرد که فعلا متاسفانه جای آن در وزارتخانه ورزش و جوانان است.

امری که جهان نيوز پیشتر با دغدغه ای که داشته درباره آن نوشته و در مدیریت جدید وزارتخانه ورزش و جوانان بازهم به آن تاکید می‌کند. کار اصلی و مهم آن است که امور جوانان باید از زیر سایه سنگین ورزش نجات پیدا کند.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از